znalkyna.sk
O mne Sluzby Objednavka Referencie Kontakt
photo
foto:
Ľubomíra Petrová
Ing. Elena Akinšinová

Znalec zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov pod evidenčným číslom 911610, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor doprava cestná a odvetvie:
  • technický stav cestných vozidiel
  • nehody v cestnej doprave
  • odhad hodnoty cestných vozidiel


VZDELANIE
  • Stredná priemyselná škola dopravná (Zvolen)
  • Vysoká škola dopravy a spojov (dnes Žilinská univerzita) - Fakulta Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (Žlilina)
  • Žilinská univerzita, Ústav súdneho inžinierstva Žilina
ODBORNÁ PRAX
  • Projektantka
  • Obchodno-technická riaditeľka
  • Vedúca stanice technickej kontroly (STK)
eXTReMe Tracker
poslať email